Werkwijze

Werkwijze van Korsakov Zorgcircuit Overijssel

De bundeling van krachten vanuit de verschillende instellingen leidt tot betere signalering, heldere diagnostiek en betere doorstroming naar de meest passende (woon-) setting.

Aanmeldings- en indicatieoverleg

Elke zes weken vindt er een aanmeldings- en indicatieoverleg plaats. Deskundigen op het gebied van Korsakov indiceren en zorgen voor een goede doorstroming binnen het gebied. Ook bieden zij consultatie en advies aan naasten en hulpverleners.

 

Deskundigheidsbevordering

Elk lid van het Korsakov Zorgcircuit brengt zijn eigen kennis en kunde mee en deelt dit met de andere leden. De leden bespreken casuïstiek wat leidt tot deskundigheidsbevordering. Zo neemt de expertise bij de afzonderlijke leden steeds verder toe.

Vragen over het syndroom Korsakov

Heeft u vragen of wilt u graag praten met een van de leden van Korsakov Zorgcircuit Overijssel? Bel dan een contactpersoon bij een instelling bij u in de buurt.