Symptomen Korsakov

Symptomen van de Wernicke-encefalopathie

De Wernicke-encefalopathie is vaak een voorloper van het syndroom van Korsakov. Dit ontstaat bij een ernstig tekort aan vitamine B1. Symptomen:

 • Oogbewegingsstoornissen
  • Nystagmus, de ogen schieten snel heen en weer, of
  • Abducensparese; fors scheelzien
 • Loopstoornissen, met name ataxie
 • Ernstige verwarring, maar er kan ook sprake zijn van bewustzijnsverlies, het niet meer voelen van pijnprikkels.

De diagnose Wernicke wordt nogal eens gemist. Dit komt doordat hulpverleners en artsen sommige symptomen over het hoofd zien. Zij verwarren het beeld met een (alcohol-) delier.

Symptomen van het syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een onomkeerbare aandoening. Meest kenmerkend zijn de cognitieve stoornissen:

 • Desoriëntatie, met name in tijd. Men kan gebeurtenissen niet meer plaatsen in de goede tijd en tijd-volgorde.
 • Geheugen: verlies van leervermogen. De patiënt kan nieuwe informatie niet of nauwelijks vasthouden en ophalen. Daarnaast gaat – afhankelijk van de ernst van de Korsakov – ook eerder opgedane informatie verloren.
 • Executief: verlies van sturing over het eigen leven, problemen met plannen, organiseren, initiatief nemen, starten en stoppen met handelingen.
 • Onbewust van beperkingen. Het ziekte-inzicht ontbreekt. Daardoor is vaak sprake van zelfoverschatting.
 • Persevereren: door geheugenproblemen en executieve stoornissen. De patiënt herhaalt veelvuldig dezelfde dingen.
 • Confabuleren: de patiënt vult hiaten in het geheugen aan met niet-kloppende informatie zonder dat hij zich hiervan bewust is.

Vragen over de symptomen van Wernicke – Korsakov

Heeft u vragen of wilt u graag praten met een ervaren hulpverlener over de symptomen en behandeling van een patiënt met Korsakov? Bel dan een contactpersoon bij een instelling bij u in de buurt.