Omgaan met Korsakov

Omgaan met een patiënt die leidt aan het syndroom van Korsakov

Een patiënt met Korsakov vraagt om een specifieke benadering. Met kennis over de patiënt en zijn problematiek kunt u veel problemen voorkomen.

Benadering Korsakov

Een patiënt met het syndroom van Korsakov leidt aan geheugenstoornissen en is niet in staat om zijn leven te structureren. Als naaste en hulpverlener is het goed om deze functies van de patiënt over te nemen. U bent als het ware zijn ‘externe geheugen’ en biedt externe structurering.

Begeleiding met behulp van de 4 k’s van Lindenhoff

De Korsakov-patiënt heeft behoefte aan sturing en structurering. Een beproefde methode in de begeleiding is de inzet van de 4 K’s van Lindenhoff (1990), ondertussen aangevuld met een 5de K (volgens de oude spelling):

 • Kort
  Formuleer kort en zakelijk. Gebruik korte zinnen, één onderwerp tegelijk
 • Konkreet
  Formuleer concreet. Voorbeeld: geef een washandje aan en zeg: “Ga je maar wassen.”.
 • Konsequent
  Formuleer consequent door eenduidig te zijn in je taalgebruik. Bied voorspelbare ondersteuning.
 • Kontinue
  Zorg dat naasten en hulpverleners steeds dezelfde begeleiding bieden.
 • Kreatief
  De “K’s” vormen geen keurslijf, wees creatief in de begeleiding, zonder de 4 k’s uit het oog te verliezen.

Empatisch-directieve benadering

De benadering volgens de 5 k’s, in combinatie met een houding waarin u begrip en empathie toont, vormt de basis voor de zogenaamde empatisch-directieve benadering. (Van Noppen e.a., 2003. ) Inmiddels is dit een ingeburgerde methodiek in de begeleiding van Korsakov-patiënten.

Zelfredzaamheid en veiligheid

Waar het bewuste leervermogen zeer beperkt is, kan de patiënt via inslijping/training wel nieuwe handelingen en gewoontes aanleren. Binnen een gestructureerde omgeving ontstaat een zo groot mogelijk gevoel van zelfredzaamheid en veiligheid voor de patiënt.

Vragen over omgaan met Korsakov

Heeft u vragen of wilt u graag praten met een ervaren hulpverlener over de omgang met een patiënt met Korsakov? Bel dan een contactpersoon bij een instelling bij u in de buurt.