Doelstelling

Het verrichten van observatie/diagnostiek, behandelen, plaatsbieden en doorplaatsen naar vervolgsinstellingen van patiënten met verdenking op het syndroom van Korsakov ten gevolge van zelfverwaarlozing bij alcoholmisbruik.

Doel is tevens instellingen in Overijssel naadloos op elkaar aan te laten sluiten binnen het zorgcircuit, zodat het circuit garant kan staan voor een optimale hulp en dienstverlening.

Dit houdt in:

 • Detox
  • Ontgiften
 • Onderzoek: Klinische opname van ongeveer 13 weken;
  • observatie/diagnostiek:medisch/psychologisch/ psychiatrisch/verpleegkundig onderzoek.
  • behandeling: medicamenteuze en sociotherapeutische gedragsregulatie.
  • wachtfunctie gediagnosticeerde patiënten met syndroom van Korsakov
 • Doorplaatsing:
  Gediagnosticeerde patiënten met syndroom van Korsakov naar vervolginstellingen binnen of buiten het Overijsselse Korsakov Zorgcircuit.
 • Terugplaatsing:
  Als niet-Korsakov gediagnosticeerde patiënten naar eigen regio.