Home

Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening als gevolg van een ernstig gebrek aan vitamine B1 (thiamine). Vaak treedt Korsakov op als sprake is van chronisch en/of langdurig misbruik van alcohol in combinatie met slechte (vitaminearme) eetgewoontes.

Korsakov Zorgcircuit Overijssel

In het Korsakov Zorgcircuit Overijssel hebben verschillende instellingen binnen Overijssel zich verenigd. Zij bundelen kennis en kunde over het syndroom van Korsakov. Dit leidt tot betere signalering en diagnostisering, maar ook tot het naadloos op elkaar aansluiten van zorg. Daarnaast bevordert deze samenwerking snelle doorstroming naar de juiste behandel- of verblijfssetting.

Signaleren van Korsakov en dan

Denkt u als hulpverlener dat een patiënt (cliënt) het syndroom van Korsakov heeft? Vraag dan advies aan een contactpersoon bij één van de instellingen in uw regio die is aangesloten bij het Korsakov Zorgcircuit Overijssel. Ook als u een patiënt wilt aanmelden voor observatie en diagnostiek neemt u contact op met een instelling bij hem of haar in de buurt.

Kenniscentrum syndroom van Korsakov

Naast het Korsakov Zorgcircuit Overijssel bestaat op nationaal niveau het Korsakov Kenniscentrum KKC. Zij ontwikkelen kennis over het syndroom van Korsakov en delen dit met patiënten, hun naasten en hulpverleners. Ons gezamenlijke doel is het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met Korsakov en het vergroten van de maatschappelijke bekendheid over dit syndroom. Meer informatie over het ziektebeeld, de symptomen en behandelingsmogelijkheden vindt u ook op de landelijke website van het Korsakov Kenniscentrum.